จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด
1. โมเด็ม มีหน้าที่การทำงานอย่างไร จงอธิบาย
2. เกตเวย์ หมายถึง
3. หน้าที่ของเราเตอร์ คือ
4. สายสัญญานมีอยู่กี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย
5. ฮับ (Hub) มีการทำงานอย่างไร


Free Web Hosting